Restaurering
Retuschering
Skanning
Film och ljud

Skanning - bevarar och säkrar bilder för framtiden och gör dem lättare att titta på
Även om dina fotografier är i gott skick är det en stor poäng i att låta skanna och förvara dem i digital form. Förutom att de inte försämras över tiden kan de också kopieras och förvaras på flera ställen, så inte allt försvinner om olyckan skulle vara framme. Det blir också lättare att låta andra ta del av bilderna på många olika sätt. Och vill man kan man ju alltid göra en ny och finare papperskopia.

Vid skanning ingår alltid automatisk damm- och fläckborttagning och grundläggande justering av färg och ljus, liksom bränning till dvd. Vill du ha de färdiga bilderna på usb-minne eller hårddisk går det lika bra. Då tillhandahåller du en sådan eller köper en genom oss. Leverans över nätet går naturligtvis också bra.

Pappersbilder som är upp till 20x30 cm skannas i upplösning 300-1200 dpi, beroende på originalstorlek. Diabilder och negativ i småbildsformat (24x36 mm) skannas som standard i 2400 dpi, och i mellanformat (6x6 till 6x22 cm) i 600-1200 dpi. Större bilder än 20x30 skannas i delar och sätts samman vid redigering och bilder som av olika orsaker inte kan skannas alls gör vi genom reprofotografering.

Bilderna levereras normalt som jpeg-filer. Om du har andra önskemål angående upplösning eller filformat så ordnar vi det.