Restaurering
Retuschering
Skanning
Film och ljud

Restaurering - återställer en bild till hur den en gång var
Vi gör i samråd med dig en bedömning av vilket restaureringsbehov som finns. Detta baseras på hur skadad bilden är och vilka förväntningar du har på slutresultatet.

Vi använder tre nivåer för att beskriva vilket arbete som utförs vid en restaurering och vad det kostar. All behandling på en nivå ingår i nivån över. Exempelbilderna visar några av de åtgärder som nämns på respektive nivå.

Nivå 1
Grundjustering av färg och ljus, storleksändring och beskärning. 100 kronor

 

 

 

 

 

Nivå 2
Grundläggande borttagning av fläckar och repor, lagning av mindre skador och ljus- och färgfel. 300 kronor

 

 

 

 

 

Foto: SFF:s arkiv

Nivå 3
Omfattande lagning av skador och stora ljus- och färgfel. Från 600 kronor beroende på tidsåtgång.

 

 

 

 

 

 


Kolorering av svartvit bild och andra mer omfattande restaureringar avtalas separat, liksom beställning av en och samma åtgärd på många bilder.

Ibland är det inte helt lätt att avgöra vilken nivå en restaurering hamnar på och vad det kommer att kosta. Därför får du alltid ett kostnadsförslag innan du bestämmer dig, och vad som ska utföras och vad priset blir är vi alltid överens om innan något arbete påbörjas.

Priserna inkluderar skanning av originalbild när det är aktuellt. Om det på grund av ömtålighet, udda format eller storlek inte går att skanna utan fotografering eller annan metod måste användas så debiteras det extra. Kostnad för papperskopior och porto tillkommer.