Restaurering
Retuschering
Skanning
Film och ljud

Retuschering - höjer en bra bild några snäpp till
Nytagna bilder kan också behöva en del retuschering för att komma helt till sin rätt. Ofta handlar det om små och diskreta förbättringar som lyfter fram och visar motivet från sin bästa sida utan att det syns att bilden är retuscherad. Det är alltså fotografen som får allt beröm för sin fina bild, till exempel ett porträtt som ska förstoras och ges bort som present.

Även de bästa digitalkameror ger oftast bilder med lätt återhållen kontrast och skärpa. Detta är lätt åtgärdat i efterhand så att bilderna får det där "bettet" som utmärker proffsfotografernas alster.

Större ingrepp kan också göras, som att ta bort eller lägga till saker i bilden, skapa en viss stämning eller göra fotomontage. Har du en idé och funderar på om vi kan förverkliga den så tveka inte att höra av dig. Det mesta är möjligt i det digitala landet.

Precis som för restaurering används tre nivåer för att beskriva vad som ingår i en retuschering och vad det kostar.

Nivå 1
Förbättring av kontrast och skärpa. Storleksändring och beskärning. 100 kronor


Nivå 2
Borttagning av enstaka detaljer. Mindre skönhetsretusch. 300 kronor


Nivå 3
Fotomontage, collage med bilder och text, omfattande skönhetsretusch. Från 600 kronor beroende på tidsåtgång.

Mycket omfattande retuscheringar avtalas separat.