Via mail eller telefon går vi igenom uppdraget - vad som ska fotograferas eller filmas, när det kan ske och vilka förutsättningar och eventuella utmaningar som kan finnas. En uppdragsbeskrivning tas fram som vi är överens om och därefter genomförs uppdraget.

Efter fotografering väljer Heltibild ut de bästa bilderna, redigerar dem och mailar lågupplösta versioner till dig för bedömning. Efter godkännande levereras de högupplösta versionerna.

Om du även vill ha bilderna som papperskopior hjälper vi naturligtvis till med det, liksom om extra bildbehandling önskas. Separat kostnad för detta tillkommer eftersom det då går under våra bildbehandlingstjänster. Se Heltibild Retro för priser och exempel på bildbehandling.

Videoproduktion innebär tätare kontakter och samarbete. Ibland arbetar vi tillsammans med manus och alltid när det är dags för inspelning. Även under redigeringsarbetet kan det behövas några avstämningar innan målet är nått.

Flygfoto

För att säker flygning och bra fotografering ska kunna ske måste några vilkor vara uppfyllda. Det kan t ex inte regna eller snöa, eller blåsa mer än 10 m/s. Det kan inte heller vara för mörkt. Vi har rätt att ställa in eller avbryta ett uppdrag om det bedöms föreligga risk för störning eller fara för djur, människor och egendom. Vid inställt uppdrag bokar vi givetvis en ny tid så snart som möjligt så att uppdraget kan slutföras.

Kontakt