Beroende på uppdrag använder vi den teknik som passar bäst: filmning eller fotografering, på marken eller från luften. Ofta är det en kombination av dessa som får det hela att falla på plats. Till video används effekter och animeringar vid behov och bra ljud är en självklarhet. Vi spelar in speakerröster och lägger på musik, och textar tal för optimal tillgänglighet.

Läs mer om våra renodlade drönartjänster under Flygfoto.

Några användningsområden:

- Marknadsföring och reklam
- Presentation av verksamhet eller produkt
- Information
- Dokumentation
- Hemsidor
- Musikvideo