Restaurering
Retuschering
Skanning
Film och ljud

Vad kan vi stå till tjänst med?
Under rubrikerna till vänster beskrivs våra olika tjänster i detalj. Är dina bilder lite trötta och bleka blåser vi nytt liv i dem. Är de slitna och sönder lagar vi dem. Och är det inte något fel mer än att dina fotografier och filmer befinner sig halvt bortglömda i album och i kartonger på vinden, så bringar vi ordning i samlingen genom att föra över och presentera den i framtidssäkrad och tittvänligare tappning.